Tulkki- ja kommunikaatiopalvelut PUHEENVUORO

Penrosen kolmio

Tulkki- ja kommunikaatiopalvelut PUHEENVUORO on perustettu vuonna 2015. Kokemusta tulkkausalan eri tehtävistä ja viittomakielen opetuksesta on kuitenkin jo vuodesta 1989 toimialan eri sektoreilta, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta.

Puheenvuoro Oy tarjoaa tulkkauspalveluita seuraaville asiakasryhmille:

  • kuurot
  • kuulo-näkövammaiset
  • kuuroutuneet
  • puhevammaiset

Asiakkaitamme ovat myös:

  • opetustoimi
  • sosiaali- ja terveystoimi
  • oikeusviranomaiset
  • yksityiset tilaajatahot

Tulkkauspalveluiden lisäksi tarjoamme tukiviittomien ja viittomakielen opetusta, sekä kommunikaatio-ohjausta ja konsultointia. Opetus voidaan järjestää yksilö- tai ryhmäopetuksena tilaajan tiloissa tai yrityksen tiloissa osoitteessa Satakunnantie 15 Turku.

Toimimme KELA:n sopimuskumppanina.

Kelan logo

Vieraile Kelan nettisivuilla