Palvelut

Puheenvuoro toimii pääasiallisesti Länsi-Suomen alueella, mutta tilaukset muualle Suomeen ja ulkomaille ovat myös tervetulleita.

Työssäkäyntialue

Puheenvuoro tarjoaa tulkkauspalveluita kaikille vammaisten tulkkauspalveluiden asiakasryhmille. Jokainen asiakas on meille yhtä tärkeä iästä, asemasta, toimintakyvystä tai tulkkauksen aiheesta riippumatta. Jokaisella tulee olla oikeus saada mielipiteensä esitettyä ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Jokaisen ihmisen tulee saada puheenvuoro.

Kommunikointikeinoja tulkkaustilanteessa voivat olla:

  • viittomakieli
  • viitottu suomi
  • viittomakieli ja viitottu suomi taktiilisti tai rajattuun näkökenttään
  • puheentoisto
  • kirjoitustulkkaus
  • puhevammaisten asiakkaitten eri tulkkausmenetelmät

Tulkkauksen kulku

Tulkkaustilanteessa on aina kolme osapuolta. Tulkki mahdollistaa sen, että osapuolet ymmärtävät toisiaan ja pääsevät vuorovaikutukseen silloinkin, kun yhteistä kommunikointikeinoa ei ole. Jokaisella tulee olla oikeus esittää puheenvuoro ja tulla ymmärretyksi omalla kommunikointikeinollaan. Aluksi mahdottomaltakin näyttävä viestintä osapuolten välillä voidaan mahdollistaa laadukkaalla tulkkauspalvelulla.