Palvelut

PALVELUMME:

 • VIITTOMAKIELEN TULKKAUS
 • TULKKAUS KUULONÄKÖVAMMAISILLE
 • VIITOTUN PUHEEN TULKKAUS
 • PUHEVAMMAISTEN TULKKAUS
 • OPISKELUTULKKAUS
 • VIITTOMAKIELEN – JA TUKIVIITTOMIEN OPETUS
 • RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS
 • ETÄTULKKAUS

Puheenvuoro toimii pääasiallisesti Länsi-Suomen alueella, mutta tilaukset muualle Suomeen ja ulkomaille ovat myös tervetulleita.

Katso Kelan alueelliset yhteystiedot


TULKKAUS

Hallitsemme seuraavat tulkkausmenetelmät ja kielet:

 • suomalainen viittomakieli
 • viitottu suomi
 • viittomakieli ja viitottu suomi taktiilisti, tai rajattuun näkökenttään viitottuna
 • puheentoisto
 • puhevammaisten asiakkaitten käyttämät eri tulkkausmenetelmät
 • puhuttuina kielinä suomi ja keskitason englanti ja perustason ruotsi

Tulkkaustilanteessa on aina kolme osapuolta. Tulkki mahdollistaa sen, että osapuolet ymmärtävät toisiaan ja pääsevät vuorovaikutukseen silloinkin, kun yhteistä kommunikointikeinoa ei ole. Jokaisella tulee olla oikeus esittää puheenvuoro, ja tulla ymmärretyksi omalla kommunikointikeinollaan. Tasavertainen viestintä osapuolten välillä voidaan mahdollistaa laadukkaalla tulkkauspalvelulla.

Puheenvuoro tarjoaa tulkkauspalveluita kaikille vammaisten tulkkauspalveluiden asiakasryhmille. Jokainen asiakas on meille yhtä tärkeä iästä, asemasta, toimintakyvystä tai tulkkauksen aiheesta riippumatta. Jokaisella tulee olla oikeus saada mielipiteensä esitettyä, ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Jokaisen ihmisen tulee saada puheenvuoro.


OPETUS:

Olemme tehneet viittomakielen ja tukiviittomien opetusta yli kolmekymmentä vuotta. Tarjoamme opetusta ja kommunikaatio-ohjausta sekä perheille, että ammattilaisille, jotka työssään käyttävät vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä. Voimme toteuttaa tilaajan toiveiden mukaan opetuksen yksilö- tai ryhmäopetuksena. Pienryhmien opetus voidaan toteuttaa Puheenvuoron tiloissa, tai vaikka etäopetuksena.