Yrittäjä

Kirsi Laaksonen

- viittomakielen tulkki 1989
- viittomakielen tulkki AMK 2011
- asiakasryhmät-opinnot 22op 2013
(sis. kuulonäkövammaisten ja viitotun suomen tulkkirekisterikokeet)

- puhevammaisten tulkki EAT 2015
- johtamisen ja yritysjohtamisen EAT 2020
- ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja syksy 2021

Kommunikaation moninaisuus ja rikkaus on tullut minulle tutuksi lapsesta lähtien. Perhepiirissäni on tulkkauspalvelun eri asiakasryhmien edustajia. Siksi osaan ajatella tulkkaustilannetta myös asiakkaan näkökulmasta, ja pidän erittäin tärkeänä asiakkaan oikeutta saada laadukasta ja luotettavaa tulkkauspalvelua.

Tulkkausalan eri tehtävissä pitkään työskenneltyäni, minulle on muodostunut selkeä käsitys siitä, millaista palvelua asiakkaat odottavat. Yhteistyössä saavutetaan paras tulos. Siksi yhteistyö asiakkaiden ja tulkkaustilanteeseen osallistuvien kanssa on erittäin tärkeää.