Yrittäjä

Olen valmistunut viittomakielen tulkiksi vuonna 1989. Myöhemmin olen täydentänyt opintojani suorittamalla viittomakielen tulkin AMK-tutkinnon, asiakasryhmät-opinnot (22op sisältäen kuulonäkövammaisten ja viitotun suomen tulkkirekisterikokeet), puhevammaisten tulkin EAT-tutkinnon ja valinnaisen tutkinnonosan, yrittäjyys.

Kommunikaation moninaisuus ja rikkaus on tullut minulle tutuksi lapsesta lähtien. Perhepiirissäni on tulkkauspalvelun eri asiakasryhmien edustajia. Siksi osaan ajatella tulkkaustilannetta myös asiakkaan näkökulmasta, ja pidän erittäin tärkeänä asiakkaan oikeutta saada laadukasta ja luotettavaa tulkkauspalvelua.

Tulkkausalan eri tehtävissä pitkään työskenneltyäni minulle on muodostunut selkeä käsitys siitä, millaista palvelua asiakkaat odottavat. Tähän tarpeeseen vastaamaan perustin Tulkki- ja kommunikaatiopalvelut Puheenvuoro Oy:n.

Kirsi Laaksonen